"דפקו על דלתות עם מזוזות ותקפו יהודים בביתם"
ינון מגל ובן כספית