"סינוואר מנהל מולנו מערכה של מו"מ להחזרת השבויים"
ניסים משעל