"הח"כים החרדים מנוולים, הם רצחו שוב את הנספים"
ניסים משעל