ינון מגל: "לנפתלי בנט אין יותר ציבור"
ינון מגל ובן כספית