"לקרוא לבנט וכהנא שחירפו את נפשם בוגדים? לא נתפס"
ינון מגל ובן כספית