"הם קוראים לזה לחץ, אני קורא לזה הסתה"
בן כספית ואריה אלדד