"אביעד משה לא מתכוון לנוח עד שיסיים את המלאכה"
ניסים משעל וגיא פלג