"יש היתכנות וביטחון בשותפים שאפשר להתקדם"
סיון כהן