"המהלך שאנו רואים - שלילת השיטה הדמוקרטית"
אראל סג"ל