קיש: "אני דובר אמת; אם יש הקלטות שייפרסמו"
ינון מגל ובן כספית