"התכתובות בין ישועה לבין אחרים לא רלוונטיות"
אראל סג"ל