ינון: "אתה האחרון שיכול לדבר על שיח נקי"; כספית נטש את השידור
ינון מגל ובן כספית