"יש לקבל את המצב כמו שהוא, על אף שאני חש עלבון"
ינון מגל ובן כספית