"הדגל הלגיטימי במזרח י-ם הוא דגל פלסטין"
ינון מגל ובן כספית