מה אפשר ללמוד בחפיפה של חצי שעה?
בן כספית ואריה אלדד