"יום עצוב לכנסת ישראל ולדמוקרטיה"
בן כספית ואריה אלדד