"החזרנו לקדמת הבמה את נושא הכיבוש"
ינון מגל ובן כספית