"לא הייתי מביא את חוק האזרחות להצבעה בכלל"
בן כספית ואריה אלדד