"ההצבעה הכפולה של קארה, טעות בתום לב"
בן כספית ואריה אלדד