"נתניהו נורמלי, באשר לאשתו ובנו - אני לא יודע"
בן כספית ואריה אלדד