"הצבענו בעד החוק כדי שהממשלה לא תיפול"
ינון מגל ובן כספית