"ידיים מכוונות מנסות לייצר כאוס"
ינון מגל ובן כספית