"נצטרך ללמוד לחיות לצד הנגיף, הוא לא ייעלם בקרוב"
ינון מגל ובן כספית