"תחושת הביטחון של תושבי הגליל נפגעה מאוד"
אראל סג"ל