"לכל בנייה לא חוקית חדשה, יינתנו צווי הריסה"
ינון מגל ובן כספית