"אנחנו נמצאים בסיפור חדש, סיפור זן הדלתא"
איפה הכסף