"האוצר סוגר פערים דרך שליחת יד לכיס הלא נכון"
ינון מגל ובן כספית