ליברמן מתכנן רפורמה בחקלאות - והחקלאים זועמים
איפה הכסף