"מולנר, היעד מספר אחת של המשטרה, לומד בישיבת פוניבז'"
ניסים משעל