"אנו חיים בתוך מגפה משתוללת, ומצויים בגל הרביעי"
ניסים משעל