"נתניהו שוכח שהוא כבר לא רה"מ ופועל מאחורי גבה"
ניסים משעל