ינון: "שירימו טלפון לנתניהו וישאלו אותו איך מנהלים מדינה"
ינון מגל ובן כספית