"מצאתי משטרה די מדוכאת ובמידה רבה בצדק"
ינון מגל ובן כספית