"התקיפות שלנו מתואמות עם הרוסים"
ינון מגל ובן כספית