שפע: "אנחנו יודעים לעמוד על רגלינו האחוריות"
איפה הכסף