"יש סימני שאלה רבים לגבי הצורך בחיסון שלישי"
ניסים משעל