"זן ה'דלתא' יותר מסוכן, לכן צריך התייחסות חדשה"
ינון מגל ובן כספית