"מחפש את המטרה והיעדים ברפורמה - ולא מוצא"
איפה הכסף