"לא נכון לחסן תלמידים במהלך שעות הלימודים"
איפה הכסף