"מעולם לא היו כ"כ הרבה מינויים פוליטיים במשרד"
ינון מגל ובן כספית