"אנשי משרד הבריאות מצלצלים בכל הפעמונים"
ינון מגל ובן כספית