"הציבור לא ייענה לסגר וזה יהיה סתם לגמרי"
איפה הכסף