חמישה ירקות ביום, שירחיקו את הרופא לשלום
ד"ר מאיה רוזמן