"דבריה של רגב זרים לי, היא עשתה פוליטיקת זהויות"
ינון מגל ובן כספית