"אני אעשה כל מה שאני יכול כדי להציל את הבית"
איפה הכסף