"הילדים בביה"ס ולא נוכל לחסנם? אני לא מבין את זה"
ינון מגל ובן כספית