"מיכאלי טענה שפונדקאות היא סחר בנשים"
ינון מגל ובן כספית