"חמאס נוהג בנו כך כי אפשרנו זאת"
ינון מגל ובן כספית