נרדמים עם מזגן - וקמים עם צוואר תפוס
בן כספית ואריה אלדד