"אני מתבייש להיות בתפקיד כשאני אומר לחולים לא להגיע"
ינון מגל ובן כספית